Sách - Kế Toán Bài Tập Xác Suất Thống Kê

Bài Tập Xác Suất Thống Kê
Giá :46500 đồng

Bài Tập Xác Suất Thống Kê

Tác giả: Lê Khánh Luận - Nguyễn Thanh Sơn- Phạm Trí Cao
Nhà xuất bản: NXB Thống Kê

Giá bìa: 46,500VNĐ


Số trang: 297 trang
Kích thước: 16x24 cm
Trọng lượng: 320.00


Giới thiệu về nội dung

- Dành cho sinh viên Đại học, cao đẳng các trường khối kinh tế, ngoại thương, quản trị kinh doanh... Và ôn thi cao học.

- Bài tập có lời giải, có hướng dẫn sử dụng máy tính tay để giải cac bài toán thống kê.


Bài Tập Xác Suất Thống Kê
Bài Tập Xác Suất Thống Kê
..... kinh tế, .....

Sách - Kế Toán khác


Hướng dẫn thực hành kế toán trên sổ kế toán

Giá; (Price) : 130000 Vnd


Kế toán tài chính

Giá; (Price) : 120000 Vnd


Kế toán tài chính _ Lý thuyết - bài tập có lời giải

Giá; (Price) : 85000 Vnd


Sổ tay kiểm toán nội bộ [Song ngữ Việt - Anh ]

Giá; (Price) : 103000 Vnd


Nguyên lý kế toán mỹ

Giá; (Price) : 56000 Vnd


Hướng dẫn thực hành kế toán xây dựng cơ bản

Giá; (Price) : 175000 Vnd


Bài Tập Nguyên Lý Kế Toán -Phan Đức Dũng

Giá; (Price) : 38500 Vnd


Kế toán thuế thu nhập doanh nghiệp

Giá; (Price) : 80000 Vnd


Lý thuyết kiểm toán.

Giá; (Price) : 36000 Vnd


Giáo trình kế toán tài chính

Giá; (Price) : 60000 Vnd


Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán hiện hành

Giá; (Price) : 138000 Vnd


PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP.

Giá; (Price) : 58000 Vnd


Bài tập & bài giải Kế toán chi phí

Giá; (Price) : 42000 Vnd


Sơ đồ hướng dẫn kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Giá; (Price) : 70000 Vnd


Hướng dẫn kế toán hành chính sự nghiệp áp dụng trong trường học

Giá; (Price) : 100000 Vnd


Bài tập và bài giải kế toán thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu

Giá; (Price) : 55000 Vnd


Hướng dẫn thực hành Chế độ kế toán mới

Giá; (Price) : 86000 Vnd


Bài Tập Xác Suất Thống Kê

Giá; (Price) : 46500 Vnd


Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp, ghi sổ kế toán theo các hình thức kế toán lập, đọc,phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp

Giá; (Price) : 265000 Vnd


Hệ thống kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Giá; (Price) : 220000 Vnd


Kế Toán Ngân Hàng - Lý Thuyết, Bài Tập & Bài Giải

Giá; (Price) : 48500 Vnd


Hướng dẫn thực hành Kế toán xã, phường

Giá; (Price) : 100000 Vnd


Hệ thống thông tin kế toán

Giá; (Price) : 64500 Vnd


Kế toán ngân hàng

Giá; (Price) : 48500 Vnd


Kế toán thương mại dịch vụ và kinh doanh xuất nhập khẩu

Giá; (Price) : 118000 Vnd


Lý thuyết và thực hành kế toán tài chính

Giá; (Price) : 168000 Vnd


Nguyên Lý Kế Toán Lý Thuyết Và Bài Tập

Giá; (Price) : 56500 Vnd


Kế toán thương mại và dịch vụ

Giá; (Price) : 185000 Vnd


202 sơ đồ Kế toán ngân hàng

Giá; (Price) : 38500 Vnd


Kế Toán Trong Doanh Nghiệp Thương Mại Và Dịch Vụ

Giá; (Price) : 110000 Vnd


Kiểm toán lý thuyết và thực hành.

Giá; (Price) : 88000 Vnd


Kế toán tài chính áp dụng cho các doanh nghiệp

Giá; (Price) : 145000 Vnd


180 Sơ đồ kế toán doanh nghiệp, 22 chuẩn mực kế toán

Giá; (Price) : 108000 Vnd


Chế độ kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp

Giá; (Price) : 109000 Vnd


Hướng dẫn học và làm kế toán Tài chính

Giá; (Price) : 79000 Vnd


Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 2

Giá; (Price) : 100000 Vnd


Kế toán chi phí giá thành

Giá; (Price) : 58500 Vnd


22 chuẩn mực kế toán và kế toán tài chính cho doanh nghiệp

Giá; (Price) : 149000 Vnd


Phân Tích Dữ Liệu Nghiên Cứu Với SPSS

Giá; (Price) : 70000 Vnd


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TRONG DOANH NGHIỆP

Giá; (Price) : 37000 Vnd


Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp vừa và nhỏ

Giá; (Price) : 198000 Vnd


Financial Accounting [Vietnamese]

Giá; (Price) : 80000 Vnd


Financial Accounting

Giá; (Price) : 120000 Vnd


HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH KẾ TOÁN TRÊN SỔ KẾ TOÁN

Giá; (Price) : 130000 Vnd


Chế độ kế toán doanh nghiệp, quyển 1

Giá; (Price) : 100000 Vnd


Hệ thống kế toán doanh nghiệp theo chuẩn

Giá; (Price) : 175000 Vnd


Kiểm toán

Giá; (Price) : 70000 Vnd


Kế Toán Trưởng Đơn Vị Hành Chính Sự Nghiệp

Giá; (Price) : 189000 Vnd


Hệ Thống Văn Bản Chế Độ Kế Toán Hiện Hành

Giá; (Price) : 188000 Vnd


Bài tập & bài giải KẾ TOÁN CHI PHÍ

Giá; (Price) : 58000 Vnd


Kế toán tài chính áp dụng trong các doanh nghiệp

Giá; (Price) : 145000 Vnd


Chế Độ Kế Toán - Ngân Sách Và Nghiệp Vụ Kho Bạc Nhà Nước

Giá; (Price) : 78500 Vnd


Hướng dẫn kế toán doanh nghiệp

Giá; (Price) : 185000 Vnd


26 Chuẩn Mực Kế Toán Việt Nam Và Toàn Bộ Thông Tư Hướng Dẫn

Giá; (Price) : 148000 Vnd


Nguyên lý kế toán

Giá; (Price) : 64500 Vnd


Quy Trình Chuẩn Mực Kiểm Toán Việt Nam

Giá; (Price) : 175000 Vnd


Kế Toán Quản Trị Nhà Hàng Khách Sạn

Giá; (Price) : 53000 Vnd


Kế Toán Dịch Vụ

Giá; (Price) : 96000 Vnd


Kiểm toán.

Giá; (Price) : 40500 Vnd


Hệ Thống Văn Bản Về Chế Độ Kiểm Toán Hiện Hành

Giá; (Price) : 148000 Vnd


Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới

Giá; (Price) : 110000 Vnd


Hướng dẫn thực hành chế độ kế toán mới

Giá; (Price) : 150000 Vnd


Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp

Giá; (Price) : 190000 Vnd


Hướng Dẫn Thực Hành Kế Toán Tài Chính

Giá; (Price) : 178000 Vnd


Hệ thống kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo mục lục ngân sách mớ

Giá; (Price) : 135000 Vnd


Hướng dẫn thực hành kế toán doanh nghiệp xây lắp & kế toán đơn vị chủ đầu tư

Giá; (Price) : 135000 Vnd


Thuế Thực Hành

Giá; (Price) : 84000 Vnd


Định Giá Các Lợi Ích Tài Chính Qua Các Hàm Tài Chính Excel

Giá; (Price) : 150000 Vnd


Hướng dẫn thực hiện 26 chuẩn mực kế toán

Giá; (Price) : 120000 Vnd


Hướng Dẫn Ghi Chép Chế Độ Sổ Sách, Chứng Từ, Sổ Kế Toán Doanh Nghiệp Trên Excel

Giá; (Price) : 100000 Vnd


Chế độ kế toán doanh nghiệp, hệ thống tài khoản kế toán Quyển 2

Giá; (Price) : 77000 Vnd


333 Sơ đồ kế toán Áp dụng cho các loại hình doanh nghiệp Kể cả doanh nghiệp nhỏ và vừa

Giá; (Price) : 97000 Vnd


Luật kế toán Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành

Giá; (Price) : 149000 Vnd


Hướng dẫn trả lời câu hỏi và giải bài tập nguyên lý kế toán

Giá; (Price) : 22000 Vnd


Kế toán ngân sách Nhà nước và hoạt động nghiệp vụ kho bạc Nhà nước

Giá; (Price) : 42000 Vnd


Hướng dẫn thực hành Kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp và sự nghiệp có thu

Giá; (Price) : 125000 Vnd


Hệ thống các văn bản hướng dẫn thực hiện 22 chuẩn mực kế toán

Giá; (Price) : 119000 Vnd


HỆ THỐNG KẾ TOÁN VIỆT NAM CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA

Giá; (Price) : 122000 Vnd


Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính, kế toán trưởng doanh nghiệp

Giá; (Price) : 160000 Vnd


Hệ thống kế toán đơn vị hành chính sự nghiệp theo chế độ kế toán và mục lục ngân sách mới

Giá; (Price) : 189000 Vnd


Hướng dẫn thực hiện chế độ chứng từ, sổ kế toán và các hình thức kế toán

Giá; (Price) : 86000 Vnd


Hướng dẫn thực hiện chế độ kế toán doanh nghiệp nhỏ và vừa

Giá; (Price) : 175000 Vnd


Thuế 2008 - Biểu Thuế Thuế Xuất Khẩu, Nhập Khẩu Và Thuế GTGT Hàng Nhập Khẩu [Áp Dụng Từ Ngày 06/02/2008]

Giá; (Price) : 230000 Vnd


Luật kế toán - Luật thống kê và các văn bản hướng dẫn thi hành

Giá; (Price) : 42000 Vnd


81 sơ đồ kế toán và lập báo cáo tài chính ở các đơn vị hành chính sự nghiệp

Giá; (Price) : 105000 Vnd


Cẩm nang nghiệp vụ quản lý tài chính kế toán trưởng đối với doanh nghiệp

Giá; (Price) : 180000 Vnd


Giáo Trình Nghiệp Vụ Quản Lý Và Kế Toán Kho Bạc Nhà Nước

Giá; (Price) : 54500 Vnd

Cần Sách Bài Tập Xác Suất Thống Kê

Chưa có ý kiến về Bài Tập Xác Suất Thống Kê( No comment found)


Số lần xem / reads: 2384

Xem và nói của quý khách về Bài Tập Xác Suất Thống Kê

(Nhấn vào “Xem và nói” để cung cấp thông tin quý khách cần Xem và nói)

Liên quan đến Bài Tập Xác Suất Thống Kê related ideas

Những ý kiến mới /commented on site

16/04/14 - Dùng khoai tây chữa các vết bỏng (khoai tây)
16/04/14 - Dùng khoai tây chữa chứng phù mặt (khoai tây)
16/04/14 - Dùng giấm giữ gìn xoong nhôm không bị đen (giấm)
16/04/14 - Dùng giấm tẩy các vết đen trên đồ đồng (giấm)
16/04/14 - Dùng giấm tẩy sạch nền gạch bông trắng, kính và đồ tráng men. (giấm)
16/04/14 - dùng giấm làm tươi sáng quần áo cũ (giấm)
16/04/14 - Dùng giấm cho quần áo không phai màu (giấm)
16/04/14 - Dùng giấm tẩy vết rỉ sét trên quần áo (giấm)
16/04/14 - Dùng giấm tẩy những vết bùn trên len (giấm)
16/04/14 - Dùng giấm giữ hàng lụa không bị vàng (giấm)

English by pictures: contingent=ngẫu nhiên, bất ngờ tráng sinh lên đường