Sách - Tiếng Anh Oxford Practice Grammar song ngữ

Oxford Practice Grammar song ngữ
Giá :70000 đồng

Oxford Practice Grammar song ngữ Anh - Việt

Tác giả: John Eastwood
Nhà XB: Oxford University Press
Ngôn ngữ: English
Số trang: 432 hoặc hơn
Loại bìa: Paperback

Sách tái bản rát nhiều lần va nhiều đơn giá

đơn giá sách bản 2007 là 70 000

This text gives clear explanations of English grammar with exercises on the facing page which provide practice in form and use. The revised edition provides additional grammar topics and expanded treatment of others, more exercises and progress tests at intervals throughout the book, and more illustrated dialogues and texts [the grammar presentations make frequent use of pictures and dialogues to establish contexts for use]. Enclosed a Compact Disk.
This book is for students of English at a middle or "intermediate' level. It is also suitable for those studying for the Cambridge First Certificate in English.

- Oxford Practice Grammar song ngữ - Oxford Practice Grammar song ngữ
..... Sách, cam, .....

Sách - Tiếng Anh khác


Tự Học Đàm Thoại Tiếng Anh Trong 7 Ngày

Giá; (Price) : 40000 Vnd


Giải Thích Ngữ Pháp Tiếng Anh Với Bài Tập Và Đáp Án

Giá; (Price) : 50000 Vnd


Mosaic 1-Reading-Silver Edition

Giá; (Price) : 50000 Vnd


Ngữ Pháp Tiếng Anh

Giá; (Price) : 50000 Vnd


Interactions 1 - Reading

Giá; (Price) : 40000 Vnd


Interactions 2 Reading

Giá; (Price) : 40000 Vnd


Insight Into IELTS Extra With Answers

Giá; (Price) : 25000 Vnd


Understanding And Using English Grammar -Workbook

Giá; (Price) : 40000 Vnd


Mosaic 2 - Listening/Speaking

Giá; (Price) : 50000 Vnd


Tactics For Listening - Developing

Giá; (Price) : 50000 Vnd


Tactics For Listening -Basic

Giá; (Price) : 50000 Vnd


Interactions 2 listening - speaking

Giá; (Price) : 46000 Vnd


A Practical English Grammar Exercises 2

Giá; (Price) : 30000 Vnd


Oxford Practice Grammar song ngữ

Giá; (Price) : 70000 Vnd


IELTS PRACTICE TESTS

Giá; (Price) : 70000 Vnd


New interchange 1 Song ngữ

Giá; (Price) : 30000 Vnd


2500 câu đàm thoại tiếng Anh

Giá; (Price) : 47000 Vnd


Key English test 1

Giá; (Price) : 25000 Vnd


English Collocations In Use

Giá; (Price) : 34000 Vnd


Basic Grammar In Use

Giá; (Price) : 45000 Vnd


Basic Tactics For Listening -Expanding

Giá; (Price) : 50000 Vnd


Mosaic 2 - Reading - Silver Edition

Giá; (Price) : 52000 Vnd


Cambridge Preliminary English Test 2

Giá; (Price) : 32000 Vnd


English Idioms in Use

Giá; (Price) : 34000 Vnd


A Practical English Grammar -fourth edition

Giá; (Price) : 40000 Vnd


English Vocabulary in Use Upper-intermediate

Giá; (Price) : 50000 Vnd


HD học tốt tiếng Anh 11

Giá; (Price) : 20000 Vnd


Interactions 2 Writing

Giá; (Price) : 32000 Vnd


Tree or Three

Giá; (Price) : 22000 Vnd


Listening and speaking skills -improve your IELTS

Giá; (Price) : 20000 Vnd


Facts & Figures -4th Edition

Giá; (Price) : 50000 Vnd


Ship or Sheep

Giá; (Price) : 30000 Vnd


Tiếng Anh Cho Người Mới Nhập Cư Mỹ - Cuộc Sống Thường Ngày

Giá; (Price) : 50000 Vnd


Step up to IELTS

Giá; (Price) : 16000 Vnd


Concepts & Comments

Giá; (Price) : 40000 Vnd


English Vocabulary in Use -advanced

Giá; (Price) : 50000 Vnd


IELTS Foundation - Academic modules

Giá; (Price) : 20000 Vnd


Basic English Grammar

Giá; (Price) : 50000 Vnd


Reading skills - Improve your IELTS

Giá; (Price) : 25000 Vnd


IELTS Foundation -General training modules

Giá; (Price) : 22000 Vnd


English vocabulary organiser -Chris Gough

Giá; (Price) : 40000 Vnd


A Practical English Grammar Exercises 1

Giá; (Price) : 30000 Vnd


Check Your Vocabulary For FCE -Rawdon Wyatt

Giá; (Price) : 30000 Vnd


Check Your Vocabulary For Toeic

Giá; (Price) : 16000 Vnd


Vocabulary for First Certificate -Barbara Thomas

Giá; (Price) : 30000 Vnd


Oxford Practice Grammar đơn ngữ

Giá; (Price) : 70000 Vnd


Phrasal verb organiser John Flower

Giá; (Price) : 30000 Vnd


Fundamentals of English Grammar -workbook

Giá; (Price) : 50000 Vnd


Vocabulary for IELTS with answers

Giá; (Price) : 35000 Vnd


Key English test 2

Giá; (Price) : 30000 Vnd


IELTS 5

Giá; (Price) : 34000 Vnd


Check your Vocabulary for IELTS

Giá; (Price) : 30000 Vnd


Understanding And Using English Grammar -Answer key

Giá; (Price) : 100000 Vnd


IELTS 6

Giá; (Price) : 34000 Vnd


Tiếng Anh Cho Người Mới Nhập Cư Mỹ-Làm Việc Và Học Tập

Giá; (Price) : 50000 Vnd


Preparation Course for the Toeic Test 1

Giá; (Price) : 32000 Vnd


Two-word verbs in English -J.N. Hook

Giá; (Price) : 40000 Vnd


Mosaic 1 - Grammar

Giá; (Price) : 70000 Vnd


IELTS 4

Giá; (Price) : 34000 Vnd


Mosaic 1 - Writing - Silver Edition

Giá; (Price) : 45000 Vnd


Developing Reading Skills-Advanced

Giá; (Price) : 50000 Vnd


IELTS 1

Giá; (Price) : 34000 Vnd


IELTS 3

Giá; (Price) : 34000 Vnd


IELTS 2

Giá; (Price) : 34000 Vnd


Preparation Course for the Toeic Test 2

Giá; (Price) : 32000 Vnd


Luyện thi Ket - Key english test-Extra

Giá; (Price) : 40000 Vnd


Model essays - Preparing for Composition in the PSLE

Giá; (Price) : 40000 Vnd


Tiếng Anh cho học sinh tiểu học

Giá; (Price) : 40000 Vnd


Tiếng Anh chuyên ngành - Management and Marketing

Giá; (Price) : 45000 Vnd


IELTS practice tests

Giá; (Price) : 35000 Vnd


English Grammar In Use - 145 Bài Ngữ Pháp Tiếng Anh Trình Độ Trung Cấp

Giá; (Price) : 48000 Vnd


Tiếng Anh Cho Người Mới Nhập Cư Mỹ - Sức Khoẻ, Gia Đình Và Cộng Đồng

Giá; (Price) : 53000 Vnd


English Vocabulary in Use pre-intermediate - intermediate

Giá; (Price) : 42000 Vnd


3000 Câu Đàm Thoại Tiếng Anh (CD)

Giá; (Price) : 55000 Vnd


Mosaic 1-Reading-Silver Edition

Giá; (Price) : 50000 Vnd

Cần Sách Oxford Practice Grammar song ngữ

Chưa có ý kiến về Oxford Practice Grammar song ngữ( No comment found)


Số lần xem / reads: 2082

Xem và nói của quý khách về Oxford Practice Grammar song ngữ

(Nhấn vào “Xem và nói” để cung cấp thông tin quý khách cần Xem và nói)

Liên quan đến Oxford Practice Grammar song ngữ related ideas

Những ý kiến mới /commented on site

16/04/14 - Dùng khoai tây chữa các vết bỏng (khoai tây)
16/04/14 - Dùng khoai tây chữa chứng phù mặt (khoai tây)
16/04/14 - Dùng giấm giữ gìn xoong nhôm không bị đen (giấm)
16/04/14 - Dùng giấm tẩy các vết đen trên đồ đồng (giấm)
16/04/14 - Dùng giấm tẩy sạch nền gạch bông trắng, kính và đồ tráng men. (giấm)
16/04/14 - dùng giấm làm tươi sáng quần áo cũ (giấm)
16/04/14 - Dùng giấm cho quần áo không phai màu (giấm)
16/04/14 - Dùng giấm tẩy vết rỉ sét trên quần áo (giấm)
16/04/14 - Dùng giấm tẩy những vết bùn trên len (giấm)
16/04/14 - Dùng giấm giữ hàng lụa không bị vàng (giấm)

English by pictures: Citizen militias=dân quân tự vệ