Home CHÙA BỬU LONG Worship, Đình, chùa, CHÙA BỬU LONG Hương lộ 33 HCM

Entertainment - Worship - Temples and pagodas
- Address : 81/1, Hương lộ 33 , Ward ., District 9, HCM City

Đình, chùa CHÙA BỬU LONG

Giải trí - Nơi tôn kính - Đình, chùa
- Địa chỉ: 81/1, Hương lộ 33 , F. ., Quận 9, Tp. HCM

Thông tin:

ÐT: 08. 7 325.059 - 061. 831.193 - 08. 8 889.513 Ni viện : 08. 8 889.168 Trụ Trì : TT. VIÊN MINH
(Nếu quí vị là chủ nhân, nhân viên hoặc khách của CHÙA BỬU LONG Hãy thêm thông tin cho địa chỉ này bằng cách bổ sung thông tin vào mục "Xem và nói" ở dưới. Hãy liên lạc với chúng tôi để cung cấp hoặc thay đỗi thông tin, hãy cùng giúp nhau. - If you are owner, staff or visitors of CHÙA BỬU LONG Please contribute more information on the below "See & Talk" topic, or contact us for other information.)
Địa chỉ: CHÙA BỬU LONG

Chưa có ý kiến về CHÙA BỬU LONG( No comment found)


Số lần xem / reads: 3166

Xem và nói của quý khách về CHÙA BỬU LONG

(Nhấn vào “Xem và nói” để cung cấp thông tin quý khách cần Xem và nói)

Liên quan đến CHÙA BỬU LONG related ideas

Các Địa chỉ khác - Same Addresses we collected.

Những ý kiến mới /commented on site

17/04/14 - Kỹ Thuật nuôi gà Tre dưới 1 tháng tuổi (nuôi gà)
17/04/14 - Kỹ thuật nuôi gà Tre từ 1 tháng tuổi đến 2 tháng tuổi (nuôi gà)
17/04/14 - Kỹ thuật nuôi gà Tre từ 1 tháng tuổi đến 2 -> 5 tháng tuổi (nuôi gà)
17/04/14 - Kỹ thuật nuôi gà Tre giai đoạn gà từ 5 đến 8 tháng tuổi (nuôi gà)
17/04/14 - Kỹ thuật nuôi gà Tre giai đoạn từ sau 8 tháng tuổi đến 1 năm (nuôi gà)
17/04/14 - Đựng giấm vào đâu để không nhiễm độc? (giấm)
17/04/14 - Làm giấm ăn theo cách làm dân gian (giấm)
16/04/14 - Dùng khoai tây chữa các vết bỏng (khoai tây)
16/04/14 - Dùng khoai tây chữa chứng phù mặt (khoai tây)
16/04/14 - Dùng giấm giữ gìn xoong nhôm không bị đen (giấm)

English by pictures: homicide=hành động giết người, induce homicide suôi ai giết người