Xem và nói về Origami.

14. Cách xếp con bươm bướm giấy origami Origami [ ngày 31/07/12-9817 ]

Cách xếp con bươm bướm giấy origami Origami
Link ...


Link ...


Cách sếp con bươm bướm giấy origami Origami

Origami en.origami-club.com
..... Origami, origami, .....
Phản hồi cho mục này, hoặc xem và nói về chủ đề.


Xem ý kiến cùng chủ đề trước: Cách xếp con kỳ đà bằng giấy origami Origami
Xem ý kiến cùng chủ đề sau: Cách xếp con cá sấu giấy origami Origami
Số lần xem / reads: 40980

1. Những quy tắc cơ bản không được vi phạm trong Origami [ ngày 09/08/12 9856 ]
Những quy tắc cơ bản không được vi phạm trong Origami

Nét đặc biệt của nghệ thuật Origami là ở chỗ người gấp chỉ sử dụng duy nhất một tờ giấý, mà không hề sử dụng thêm keo hay hồ dán. Điều này đồng nghĩa với việc, mỗi người gấp phải thật sự khéo léo và tỉ mẩn. Họ có thể sáng tạo ra nhiều cách gấp để tạo nên nhiều mẫu vật đa dạng.
Hầu hết các mẫu gấp phức tạp đều dựa trên những mẫu cơ bản sau đó được sáng tạo thêm. Bốn mẫu cơ bản trong gấp ( còn nữa...)

2. Lịch sử phát triển của Origami [ ngày 09/08/12 9855 ] Lịch sử phát triển của Origami

Quá trình phát triển của Origami gắn bó chặt chẽ với quá trình ra đời và phát triển của giấy viết. Khi người Trung Quốc phát minh ra giấy viết vào những năm 105 sau công nguyên, giấy viết khi đó quả thật là món hàng xa xỉ và các nhà nghiên cứu vẫn chưa tìm thấy bất kỳ dấu hiệu nào của nghệ thuật gấp giấy ở giai đoạn này.

Vào thế kỷ thứ 6, các nhà sư đã mang giấy từ Trung Quốc tới Nhật Bản. Cũng giống như ở Trung ( còn nữa...)

3. Cách xếp sao năm cánh bằng giấy origami Origami [ ngày 31/07/12 9833 ]
Cách xếp sao năm cánh bằng giấy origami Origami

Cách xếp sao năm cánh bằng giấy origami Origami

Origami en.origami-club.com

4. Cách xếp sao năm cánh bằng giấy origami Origami [ ngày 31/07/12 9832 ]
Cách xếp sao năm cánh bằng giấy origami Origami

Cách xếp sao năm cánh bằng giấy origami Origami

Origami en.origami-club.com

5. Cách xếp con vịt bằng giấy origami Origami [ ngày 31/07/12 9831 ]
Cách xếp con vịt bằng giấy origami Origami

Cách xếp con vịt bằng giấy origami Origami

Origami en.origami-club.com

6. Cách xếp hoa huệ bằng giấy origami Origami [ ngày 31/07/12 9830 ]
Cách xếp hoa huệ bằng giấy origami Origami

Cách xếp hoa huệ bằng giấy origami Origami

Origami en.origami-club.com

7. Cách xếp con ếch bằng giấy origami Origami [ ngày 31/07/12 9829 ]
Cách xếp con ếch bằng giấy origami Origami

Cách xếp con ếch bằng giấy origami Origami

Origami en.origami-club.com

8. Cách xếp hoa đào bằng giấy origami Origami [ ngày 31/07/12 9828 ]
Cách xếp hoa đào bằng giấy origami Origami

Cách xếp hoa đào bằng giấy origami Origami

Origami en.origami-club.com

9. Cách xếp con cua bằng giấy origami Origami [ ngày 31/07/12 9827 ]
Cách xếp con cua bằng giấy origami Origami

Cách xếp con cua bằng giấy origami Origami

Origami en.origami-club.com

10. Cách xếp con gấu bằng giấy origami Origami [ ngày 31/07/12 9826 ]
Cách xếp con gấu bằng giấy origami Origami

Cách xếp con gấu bằng giấy origami Origami

Origami en.origami-club.com

11. Cách xếp con ve sấu bằng giấy origami Origami [ ngày 31/07/12 9825 ]
Cách xếp con ve sấu bằng giấy origami Origami

Cách xếp con ve sấu bằng giấy origami Origami

Origami en.origami-club.com

12. Cách xếp hoa tám cánh bằng giấy origami Origami [ ngày 31/07/12 9824 ]
Cách xếp hoa tám cánh bằng giấy origami Origami

Cách xếp hoa tám cánh bằng giấy origami Origami

Origami en.origami-club.com

13. Cách xếp con kỳ đà bằng giấy origami Origami [ ngày 31/07/12 9823 ]
Cách xếp con kỳ đà bằng giấy origami Origami

Cách xếp con kỳ đà bằng giấy origami Origami

Origami en.origami-club.com

14. Cách xếp con bươm bướm giấy origami Origami [ ngày 31/07/12 9817 ]
Cách xếp con bươm bướm giấy origami Origami


Cách sếp con bươm bướm giấy origami Origami

Origami en.origami-club.com

15. Cách xếp con cá sấu giấy origami Origami [ ngày 31/07/12 9816 ]

Cách xếp con cá sấu giấy origami Origami
Link ...


Cách sếp con cá sấu giấy origami Origami

Origami en.origami-club.com
..... Origami, cá sấu, origami, .....
Phản hồi cho mục này, hoặc xem và nói về chủ đề.


16. Cách xếp con heo giấy origami Origami [ ngày 31/07/12 9815 ]

Cách xếp con heo giấy origami Origami
Link ...


Cách sếp con heo giấy origami Origami

Origami en.origami-club.com
..... Origami, origami, .....
Phản hồi cho mục này, hoặc xem và nói về chủ đề.


17. Cách xếp con khỉ giấy origami Origami [ ngày 31/07/12 9814 ]

Cách xếp con khỉ giấy origami Origami
Link ...


Cách sếp con khỉ giấy origami Origami

Origami en.origami-club.com

dinhkhoatduy@yahoo.com feed back: dc
..... Origami, origami, .....
Phản hồi cho mục này, hoặc xem và nói về chủ đề.


18. Cách xếp con ếch giấy origami [ ngày 31/07/12 9813 ]

Cách xếp con ếch giấy origami
Link ...


Cách sếp con ếch giấy origami

Origami en.origami-club.com
..... Origami, origami, ếch, .....
Phản hồi cho mục này, hoặc xem và nói về chủ đề.


19. Cách xếp con chuột giấy origami [ ngày 31/07/12 9811 ]
Cách xếp con chuột giấy origami

Cách xếp con chuột giấy origami

Origami en.origami-club.com

20. Cách xếp con cá sấu giấy origami Origami [ ngày 31/07/12 9810 ]
Cách xếp con cá sấu giấy origami Origami

Cách xếp con cá sấu giấy origami Origami

Origami en.origami-club.com
Cá sấu hoa cà

Cá sấu hoa cà

Xem và nói của quý khách về Origami

(Nhấn vào “Xem và nói” để cung cấp thông tin quý khách cần Xem và nói)

Liên quan đến Origami related ideas

 • Cách xếp con hạt giấy origami Origami
 • Cách xếp con hạt giấy origami

  Cách xếp con hạt giấy origami
 • Cách xếp con ếch giấy origami
 • Cách xếp con ếch giấy origami

  Cách xếp con ếch giấy origami
 • Cách xếp con cóc giấy origami Origami
 • Cách xếp con cóc giấy origami Origami

  Cách xếp con cóc giấy origami Origami
  en.origami-club.com
 • Cách xếp con chim bồ câu giấy origami
 • Cách xếp con chim bồ câu giấy origami

  Cách xếp con chim bồ câu giấy origami
  en.origami-club.com
 • Cách xếp con rùa giấy origami
 • Cách xếp con rùa giấy origami

  Cách xếp con rùa giấy origami
  en.origami-club.com
 • Cách xếp con chim bồ câu giấy origami
 • Cách xếp con chim bồ câu giấy origami

  Cách sếp con chim bồ câu giấy origami

  Origami en.origami-club.com
 • Cách xếp con cá sấu giấy origami Origami
 • Cách xếp con cá sấu giấy origami Origami

  Cách xếp con cá sấu giấy origami Origami

  Origami en.origami-club.com
  Cá sấu hoa cà

  Cá sấu hoa cà
 • Cách xếp con chuột giấy origami
 • Cách xếp con chuột giấy origami

  Cách xếp con chuột giấy origami

  Origami en.origami-club.com
 • Cách xếp con chuột giấy origami
 • Cách xếp con chuột giấy origami

  Cách sếp con chuột giấy origami

  Origami en.origami-club.com
 • Cách xếp con ếch giấy origami
 • Cách xếp con ếch giấy origami

  Cách sếp con ếch giấy origami

  Origami en.origami-club.com
 • Cách xếp con khỉ giấy origami Origami
 • Cách xếp con khỉ giấy origami Origami

  Cách sếp con khỉ giấy origami Origami

  Origami en.origami-club.com

  dinhkhoatduy@yahoo.com feed back: dc
 • Cách xếp con heo giấy origami Origami
 • Cách xếp con heo giấy origami Origami

  Cách sếp con heo giấy origami Origami

  Origami en.origami-club.com
 • Cách xếp con cá sấu giấy origami Origami
 • Cách xếp con cá sấu giấy origami Origami

  Cách sếp con cá sấu giấy origami Origami

  Origami en.origami-club.com
 • Cách xếp con bươm bướm giấy origami Origami
 • Cách xếp con bươm bướm giấy origami Origami


  Cách sếp con bươm bướm giấy origami Origami

  Origami en.origami-club.com
 • Cách xếp con voi giấy origami Origami
 • Cách xếp con voi giấy origami Origami

  Cách sếp con voi giấy origami Origami

  Origami en.origami-club.com
 • Cách xếp con thỏ giấy origami Origami
 • Cách xếp con thỏ giấy origami Origami

  Cách sếp con thỏ giấy origami Origami

  Origami en.origami-club.com
 • Cách xếp hoa tulip bằng giấy origami Origami
 • Cách xếp hoa tulip bằng giấy origami Origami

  Cách xếp hoa tulip bằng giấy origami Origami

  Origami en.origami-club.com
 • Cách xếp hoa tulip giấy origami Origami
 • Cách xếp hoa tulip giấy origami Origami

  Cách xếp hoa tulip giấy origami Origami

  Origami en.origami-club.com
 • Cách xếp con chó bằng giấy origami Origami
 • Cách xếp con chó bằng giấy origami Origami

  Cách xếp con chó bằng giấy origami Origami

  Origami en.origami-club.com
 • Cách xếp con kỳ đà bằng giấy origami Origami
 • Cách xếp con kỳ đà bằng giấy origami Origami

  Cách xếp con kỳ đà bằng giấy origami Origami

  Origami en.origami-club.com
 • Cách xếp hoa tám cánh bằng giấy origami Origami
 • Cách xếp hoa tám cánh bằng giấy origami Origami

  Cách xếp hoa tám cánh bằng giấy origami Origami

  Origami en.origami-club.com
 • Cách xếp con ve sấu bằng giấy origami Origami
 • Cách xếp con ve sấu bằng giấy origami Origami

  Cách xếp con ve sấu bằng giấy origami Origami

  Origami en.origami-club.com
 • Cách xếp con gấu bằng giấy origami Origami
 • Cách xếp con gấu bằng giấy origami Origami

  Cách xếp con gấu bằng giấy origami Origami

  Origami en.origami-club.com
 • Cách xếp con cua bằng giấy origami Origami
 • Cách xếp con cua bằng giấy origami Origami

  Cách xếp con cua bằng giấy origami Origami

  Origami en.origami-club.com
 • Cách xếp hoa đào bằng giấy origami Origami
 • Cách xếp hoa đào bằng giấy origami Origami

  Cách xếp hoa đào bằng giấy origami Origami

  Origami en.origami-club.com
 • Cách xếp con ếch bằng giấy origami Origami
 • Cách xếp con ếch bằng giấy origami Origami

  Cách xếp con ếch bằng giấy origami Origami

  Origami en.origami-club.com
 • Cách xếp hoa huệ bằng giấy origami Origami
 • Cách xếp hoa huệ bằng giấy origami Origami

  Cách xếp hoa huệ bằng giấy origami Origami

  Origami en.origami-club.com
 • Cách xếp con vịt bằng giấy origami Origami
 • Cách xếp con vịt bằng giấy origami Origami

  Cách xếp con vịt bằng giấy origami Origami

  Origami en.origami-club.com
 • Cách xếp sao năm cánh bằng giấy origami Origami
 • Cách xếp sao năm cánh bằng giấy origami Origami

  Cách xếp sao năm cánh bằng giấy origami Origami

  Origami en.origami-club.com
 • Cách xếp sao năm cánh bằng giấy origami Origami
 • Cách xếp sao năm cánh bằng giấy origami Origami

  Cách xếp sao năm cánh bằng giấy origami Origami

  Origami en.origami-club.com

  Những ý kiến mới /commented on site

  24/04/14 - Chỉ đường cháo lòng Đinh Tiên Hoàng ? (Đinh Tiên Hoàng)
  24/04/14 - Chỉ đường cháo lòng Võ Thị Sáu ? (Võ Thị Sáu)
  24/04/14 - Chỉ đường cháo lòng, cháo mực gần bệnh viện Từ Dũ ? (Nguyễn Thị Minh Khai)
  24/04/14 - Địa chỉ bán phá lấu, chung cư Nguyễn Đình Chiểu (Hoàng Sa)
  24/04/14 - Cháo cá thì ở đường Kỳ Đồng (Kỳ Đồng)
  24/04/14 - Món bánh lọt ăn ở vỉa hè Nguyễn Văn Thủ (Nguyễn Văn Thủ)
  24/04/14 - Chỉ đường một quán há cảo chiên, gỏi khô bò, súp bò viên - Nguyễn Đình Chiểu (Nguyễn Đình Chiểu)
  24/04/14 - Chỉ đường đi một bánh xèo Ngô Quyền ở quận 5 (Ngô Quyền)
  24/04/14 - Quán bún mộc Huỳnh Khương Ninh (Huỳnh Khương Ninh)
  24/04/14 - bún mắm ngon trên đường Trần Quang Khải (Trần Quang Khải)

  English by pictures: well heel : giàu có