Mọi thứ về đường Thoại Ngọc Hầu trên available.com.vn

Bạn không cần đi hết các con đường ở TP. HCM để biết chúng có gì. Mọi cái đặc biệt về một con đường đều có ở đây! Nhiều bất ngờ thú vị! Vì đây là ý kiến chia sẻ của nhiều người. Bạn cũng có thể...

Thoại Ngọc Hầu tiếp giáp với đường nào ?

Lũy Bán Bích. Hương Lộ 2. Âu Cơ.

Thoại Ngọc Hầu có những địa chì nào ?

Giải trí (Entertainment):
Vietcombank Công ty may Việt Thịnh (ATM Vietcombank) 58,Thoại Ngọc Hầu, F. .,Q. ?, Tp. HCM

Bạn có thể chọn con đường khác để tham khảo ở đây ? /You can choose another street to see other information ?

Chọn tên đường và bấm vào "Xem bản đồ" để xem đường khác. /Choose another street then click on "See map again" to trace other street.
Đường Thoại Ngọc Hầu

Xem và nói về Thoại Ngọc Hầu.

1. Lăng Thoại Ngọc Hầu ở núi bà Châu Đốc [ ngày 03/31/14-10947 ] admin

lăng Thoại Ngọc Hầu
Link ...


lăng Thoại Ngọc Hầu ở núi bà Châu Đốc
..... Châu Đốc, Thoại Ngọc Hầu, .....
Phản hồi cho mục này, hoặc xem và nói về chủ đề.


Xem ý kiến cùng chủ đề sau: Chỉ đường tìm đường đi ngã tư Bốn Xã
Số lần xem / reads: 10754

1. Lăng Thoại Ngọc Hầu ở núi bà Châu Đốc [ ngày 03/31/14 10947 ] admin
lăng Thoại Ngọc Hầu

lăng Thoại Ngọc Hầu ở núi bà Châu Đốc

2. Chỉ đường tìm đường đi ngã tư Bốn Xã [ ngày 24/03/14 10862 ]

Chỉ đường tìm đường đi ngã tư Bốn Xã
ngã tư Bốn Xã
Từ khu Bàu Cát ra đường Thoại Ngọc Hầu -> đi hết đường gặp bùng binh là ngã tư Bốn Xã
Đường Hòa Bình ( Đầm Sen) đi hết đường gặp một ngã sáu , kẹt xe là ngã tư Bốn Xã.

..... Bàu Cát, Hòa Bình, Thoại Ngọc Hầu, ngã tư Bốn Xã, Đầm Sen, .....
Phản hồi cho mục này, hoặc xem và nói về chủ đề.


3. Đường Thoại Ngọc Hầu Tp. HCM [ ngày 06.02.10 6853 ]

Nằm ở quận Tân Phú giáp đường Âu Cơ và Lũy Bán Bích

Thoại Ngọc Hầu (1761 - 1829) là một danh tướng nhà Nguyễn.
Ở trấn Vĩnh Thanh, ông sốt sắng lo việc khẩn hoang lập ấp, đào kinh đắp đường, phát triển và bảo vệ vùng đất Tây Nam. Các công trình lớn của ông còn để lại cho đời sau là:

* Kênh Thoại Hà: dài hơn 30 km ở núi Sập (Thoại Sơn) vào năm 1818, với khoảng 1.500 nhân công. Vua Gia Long đã cho phép lấy tên ông để đặt cho tên núi, tên kênh.

* Kênh Vĩnh Tế: đào theo biên giới Tây Nam nối liền Châu Đốc-Hà Tiên (tức nối sông Châu Đốc ra vịnh Thái Lan). Kênh dài hơn 90 km, huy động đến 80.000 nhân công thực hiện từ năm 1819-1824. Con kênh được đặt tên theo tên vợ chính của ông, phu nhân Châu Thị Tế.

* Lộ Núi Sam - Châu Đốc, dài 5 cây số, làm từ năm 1826 đến 1827, huy động gần 4.500 nhân công. Làm xong, ông cho khắc bia "Châu Đốc Tân Lộ Kiều Lương" dựng tại núi Sam năm 1828 để kỷ niệm. Ngày nay, tấm bia không còn, nhưng văn bia văn vẫn còn nằm trong sử sách.
Link ...


Link ...


Lăng của Ông ở núi bà Châu Đốc


..... Bia, Châu Đốc, Hà Tiên, Lũy Bán Bích, Núi Sam, Quận Tân Phú, Sách, Thoại Ngọc Hầu, Thái Lan, Tân Phú, vịnh Thái Lan, Âu Cơ, .....
Phản hồi cho mục này, hoặc xem và nói về chủ đề.

Xem và nói của quý khách về Thoại Ngọc Hầu

(Nhấn vào “Xem và nói” để cung cấp thông tin quý khách cần Xem và nói)

Liên quan đến Thoại Ngọc Hầu related ideas

Những ý kiến mới /commented on site

24/04/14 - Chỉ đường cháo lòng Đinh Tiên Hoàng ? (Đinh Tiên Hoàng)
24/04/14 - Chỉ đường cháo lòng Võ Thị Sáu ? (Võ Thị Sáu)
24/04/14 - Chỉ đường cháo lòng, cháo mực gần bệnh viện Từ Dũ ? (Nguyễn Thị Minh Khai)
24/04/14 - Địa chỉ bán phá lấu, chung cư Nguyễn Đình Chiểu (Hoàng Sa)
24/04/14 - Cháo cá thì ở đường Kỳ Đồng (Kỳ Đồng)
24/04/14 - Món bánh lọt ăn ở vỉa hè Nguyễn Văn Thủ (Nguyễn Văn Thủ)
24/04/14 - Chỉ đường một quán há cảo chiên, gỏi khô bò, súp bò viên - Nguyễn Đình Chiểu (Nguyễn Đình Chiểu)
24/04/14 - Chỉ đường đi một bánh xèo Ngô Quyền ở quận 5 (Ngô Quyền)
24/04/14 - Quán bún mộc Huỳnh Khương Ninh (Huỳnh Khương Ninh)
24/04/14 - bún mắm ngon trên đường Trần Quang Khải (Trần Quang Khải)

English by pictures: homicide=hành động giết người, induce homicide suôi ai giết người