Xem và nói về Bài tập và bài giải Kế toán chi phí giá thành.

1. Phân hệ kế toán giá thành [ ngày 09.04.09-6189 ]

Phân hệ tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm phần lớn kế thừa từ các phân hệ khác. Cyber Accounting cho phép quản lý chi phí theo (Khoản mục phí, vụ việc, hợp đồng, bộ phận hạch toán ...) tuỳ theo sự xác định và đặc thù của từng doanh nghiệp. Tính và lên báo cáo giá thành sản xuất theo nhiều phương pháp tính giá thành khác nhau như (Giá thành đơn hàng, giá thành phân bước, giá thành định mức, giá thành trực tiếp, giá thành xây lắp ...) với chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công, chi phí chung, chi phí máy thi công có thể phân bổ trực tiếp hoặc theo nhiều tiêu thức khác do người sử dụng định nghĩa như "phân bổ theo doanh thu, theo chi phí nhân công, theo nguyên vật liệu trực tiếp ...").Ngoài ra Cyber Accounting còn cho phép đánh giá giá trị sản phẩm dở dang dựa trên số lượng dở dang trên dây chuyền sản xuất.


Chức năng của phân hệ kế toán giá thành

* Khai báo và cập nhật các thông số cần thiết để tính giá thành
* Khai báo định mức nguyên vật liệu
* Khai báo định mức tiền lương
* Đánh giá sản phẩm dở dang trong kỳ kế toán
* Tập hợp số liệu từ các phân hệ khác để tính và lên các báo cáo liên quan đến chi phí và giá thành.
* Thẻ tính giá thành
* Bảng tính giá thành

Các báo cáo chi phí theo tiểu khoản

* Bảng kê chứng từ theo tiểu khoản
* Tổng hợp số phát sinh theo tiểu khoản
* Cân đối số phát sinh các tiểu khoản

Các báo cáo chi phí theo vụ việc và hợp đồng

* Bảng kê chứng từ theo vụ việc và hợp đồng
* Tổng hợp số phát sinh theo vụ việc và hợp đồng
* Bảng cân đối số phát sinh theo vụ việc và hợp đồng
* Số dư đầu kỳ của các vụ việc và hợp đồng
* Số dư cuối kỳ của các vụ việc và hợp đồng

Các báo cáo chi phí theo khoản mục phí

* Bảng kê chứng từ theo khoản mục phí
* Tổng hợp số phát sinh theo khoản mục phí
* Tổng hợp số phát sinh theo khoản mục phí và tài sản

Các báo cáo giá thành sản phẩm theo phương pháp định mức

* Tính tiêu hao nguyên vật liệu
* Tính chi phí tiền lương, bảo hiểm và kinh phí công đoàn
* Thẻ tính giá thành sản phẩm
* Bảng tổng hợp giá thành
* Bảng phân bổ quỹ lương

Các báo cáo giá thành của công trình xây lắp

* Bảng tổng hợp chi phí sản xuất và tính giá thành các công trình xây lắp
* Báo cáo kết quả kinh doanh theo công trình

Các báo cáo chi phí theo công trình xây lắp (đối vơi các doanh nghiệp xây lắp)

* Bảng kê chứng từ theo công trình
* Tổng hợp số phát sinh theo công trình
* Bảng cân đối số phát sinh theo công trình
* Số dư đầu kỳ của các công trình
* Số dư cuối kỳ của các công trình
* Bảng kê xuất nguyên vật liệu theo các công trình và hạng mục công trình
* Bảng kê, bảng tổng hợp các công trình theo đa chỉ tiêu

Các phân hệ khác:

*
Phân hệ hệ thống
*
Phân hệ kế toán tổng hợp
*
Phân hệ kế toán bán hàng và công nợ phải thu
*
Phân hệ kế toán mua hàng và công nợ phải trả
*
Phân hệ kế toán vốn bằng tiền
*
Phân hệ kế toán hàng tồn kho
*
Phân hệ kế toán tài sản cố định
*
Hệ thống báo cáo tài chính
*
Hệ thống báo cáo thuế
*
Hệ thống báo cáo quản trị

..... Huế, đánh giá, .....
Phản hồi cho mục này, hoặc xem và nói về chủ đề.


Số lần xem / reads: 13100

1. Phân hệ kế toán giá thành [ ngày 09.04.09 6189 ] Phân hệ tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm phần lớn kế thừa từ các phân hệ khác. Cyber Accounting cho phép quản lý chi phí theo (Khoản mục phí, vụ việc, hợp đồng, bộ phận hạch toán ...) tuỳ theo sự xác định và đặc thù của từng doanh nghiệp. Tính và lên báo cáo giá thành sản xuất theo nhiều phương pháp tính giá thành khác nhau như (Giá thành đơn hàng, giá thành phân bước, giá thành định mức, giá thành trực tiếp, giá thành xây lắp ...) với chi phí nguyên vật ( còn nữa...)

Xem và nói của quý khách về Bài tập và bài giải Kế toán chi phí giá thành

(Nhấn vào “Xem và nói” để cung cấp thông tin quý khách cần Xem và nói)

Liên quan đến Bài tập và bài giải Kế toán chi phí giá thành related ideas

Những ý kiến mới /commented on site

04/18/14 - cần mua bán các loại cá sấu giống và thịt (Làng Cá Sấu Hoa Cà)
18/04/14 - bò bía ở Công Viên Lê Văn Tám - Hai Bà Trưng (Hai Bà Trưng)
18/04/14 - Bà Huyện Thanh Quan, bò bía góc Chùa Xá Lợi (Bà Huyện Thanh Quan)
18/04/14 - Một khu chuyên bán bò bía đường Bàn Cờ (Bàn Cờ)
18/04/14 - Một xe bò bía trên đường Lê Văn Sỹ (Lê Văn Sỹ)
18/04/14 - Các xe bò bía ở đường An Dương Vương (An Dương Vương)
18/04/14 - Xe bò bía gần trường Nguyễn Thượng Hiền (Tân Bình)
18/04/14 - Một số nơi mà các bạn có thể đến ăn thử món gỏi cuốn (gỏi cuốn)
18/04/14 - quán bò bía nằm ngay góc đường Nguyễn Văn Giai và Đinh Tiên Hoàng (Đinh Tiên Hoàng)
18/04/14 - Quán bò bía gần cầu Bùi Hữu Nghĩa, quận 1 (Bùi Hữu Nghĩa)

English by pictures: clean cut=đầu tóc chỉnh chu