Cần Sách Tự học Microsoft Office Access 2003 trong 24h

Xem và nói về Tự học Microsoft Office Access 2003 trong 24h.

1. Giới thiệu microsoft access [ ngày 09.07.09-6199 ] thitinhoc.vn2.us

Giới thiệu microsoft access
Microsoft Access là hệ quản trị cơ sở dữ liệu trên môi trường Windows, trong đó có sẵn các công cụ hữu hiệu và tiện lợi để tự động sản sinh ch­ương trình cho hầu hết các bài toán thường gặp trong quản lý, thống kê, kế toán. Với Access, ngư ời dùng không phải viết từng câu lệnh cụ thể như trong Pascal, C hay Foxpro mà chỉ cần tổ chức dữ liệu và thiết kế các yêu cầu, công việc cần giải quyết.
Hiện nay th ường sử dụng 4 phiên bản Access là: Access 2.0 trong bộ Microsoft Office 4.3 , Access 7.0 for Windows 95, Access 97 trong bộ Microsoft Office 97, Access 2000 trong bộ Microsoft Office 2000.
Sáu đối tượng công cụ mà Access cung cấp là: Bảng (Table), Truy vấn (Query), mẫu biểu (Form), báo biểu (Report), Macro và đơn thể (Module).
Bảng có cấu trúc tư ơng tự như một tệp DBF của Foxpro được dùng để l uư trữ dữ liệu của cơ sở dữ liệu (CSDL). Một CSDL th ường gồm nhiều bảng có quan hệ với nhau.
Truy vấn là công cụ mạnh của Access dùng để tổng hợp, sắp xếp, tìm kiếm dữ ìiệu trên các bảng. Khi thực hiện truy vấn sẽ nhận đ ược một tập hợp kết quả thể hiện trên màn hình d ưới dạng bảng, gọl là DynaSet. DynaSet chỉ là bảng kết quả trung gian, không đ ược ghi lên đa và nó sẽ bị xoá khi kết thúc truy vấn. Tuy nhiên có thể sử dụng một DynaSet như một bảng để xây dựng các truy vấn khác. Chỉ với truy vấn đã có thể giải quyết khá nhiều dạng toán trong quản trị cơ sở dữ liệu.
Mẫu biểu th ường dùng để tổ chức cập nhật dữ liệu cho các bảng và thiết kế giao diện Chương trình. Tuy có thể nhập liệu trực tiếp vào các bảng, nh ưng mẫu biểu sẽ cung cấp nhiều khả năng nhập liệu tiện lợi nhất Nhận dữ liệu từ một danh sách, nhận các hình ảnh, nhập dữ liệu đồng thời trên nhiều bảng. Mẫu biểu còn cho phép nhập các giá trị riêng lẻ (không liên quan đến bảng) từ bàn phím. Mẫu biểu còn có một khả năng quan tlọng khác là tổ chức giao diện Chương trình d ưới dạng một bảng nút lệnh hoặc một hệ thống menu.
Báo biểu là công cụ tuyệt vời phục vụ công việc in ấn, nó cho các khả năng :
- In dữ liệu d ưới dạng bảng.
- In dữ liệu d ưới dạng biểu bảng.
- Sắp xếp dữ liệu tr ớc khi in.
- Sắp xếp và phân nhóm dữ liệu tới 10 cấp. Cho phép thực hiện các phép toán để nhận dữ liệu tổng hợp trên mỗi nhóm. Ngoài ra, dữ liệu tổng hợp nhận được trên các nhóm lại có thể đư a vào các công thức để nhận đ ược sự so sánh, đối chiếu trên các nhóm và trên toàn báo cáo.
- In dữ liệu của nhiều bảng có quan hệ trên một báo cáo.
Cũng cần nói thêm, việc chọn Font chữ, cỡ chữ, kiểu in và việc trình bầy trên báo cáo đ ược tiến hành rất đơn giản.
Macro bao gồm một dẫy các hành động (Action) dùng đề tự động hoá một loạt các thao tác. Macro th ường dùng với mẫu biểu để tổ chức giao diện Chương trình.
Đơn thể là nơi chứa các hàm, thủ tục viết bằng ngôn ngữ Access Basic. Mặc dù các công cụ mà Access cung cấp khá đầy đủ, nh ưng lẽ dĩ nhỉên không thể bao quát đ ược mọi vấn đề đa dạng của thực tế. Các hàm, thủ tục của Access Basic sẽ trợ giúp giải quyết những phần việc khó mà công cụ không làm nổi.

..... Sách, hình ảnh, đơn giản, .....
Phản hồi cho mục này, hoặc xem và nói về chủ đề.


Số lần xem / reads: 9626

1. Giới thiệu microsoft access [ ngày 09.07.09 6199 ] thitinhoc.vn2.us Giới thiệu microsoft access
Microsoft Access là hệ quản trị cơ sở dữ liệu trên môi trường Windows, trong đó có sẵn các công cụ hữu hiệu và tiện lợi để tự động sản sinh ch­ương trình cho hầu hết các bài toán thường gặp trong quản lý, thống kê, kế toán. Với Access, ngư ời dùng không phải viết từng câu lệnh cụ thể như trong Pascal, C hay Foxpro mà chỉ cần tổ chức dữ liệu và thiết kế các yêu cầu, công việc cần giải quyết.
Hiện nay th ường sử dụng 4 phiên bản Access là: Access ( còn nữa...)

Xem và nói của quý khách về Tự học Microsoft Office Access 2003 trong 24h

(Nhấn vào “Xem và nói” để cung cấp thông tin quý khách cần Xem và nói)

Liên quan đến Tự học Microsoft Office Access 2003 trong 24h related ideas

Những ý kiến mới /commented on site

04/18/14 - cần mua bán các loại cá sấu giống và thịt (Làng Cá Sấu Hoa Cà)
18/04/14 - bò bía ở Công Viên Lê Văn Tám - Hai Bà Trưng (Hai Bà Trưng)
18/04/14 - Bà Huyện Thanh Quan, bò bía góc Chùa Xá Lợi (Bà Huyện Thanh Quan)
18/04/14 - Một khu chuyên bán bò bía đường Bàn Cờ (Bàn Cờ)
18/04/14 - Một xe bò bía trên đường Lê Văn Sỹ (Lê Văn Sỹ)
18/04/14 - Các xe bò bía ở đường An Dương Vương (An Dương Vương)
18/04/14 - Xe bò bía gần trường Nguyễn Thượng Hiền (Tân Bình)
18/04/14 - Một số nơi mà các bạn có thể đến ăn thử món gỏi cuốn (gỏi cuốn)
18/04/14 - quán bò bía nằm ngay góc đường Nguyễn Văn Giai và Đinh Tiên Hoàng (Đinh Tiên Hoàng)
18/04/14 - Quán bò bía gần cầu Bùi Hữu Nghĩa, quận 1 (Bùi Hữu Nghĩa)

English by pictures: distraught /dis'trɔ:t/=điên cuồng, mất trí, quẫn trí