Xem và nói về Kỹ thuật trồng và ghép Mai vàng [Hai Riều].

1. ghep cay mai vang hieu qua nhat [ ngày 05.14.11-8463 ] HUNG MINH HONG NGU

MUON CO CAY MAI GHEP HOAN HAO DE LAM KIENG QUI THAT VUA Y MINH THI PHAI TAO RA DUOC CAY MAI CO CHAT LUONG HOAN HAO NHAT VOI YEU CAU:BO RE PHAI DAN TRAI DEU RA CAC PHIA NHIN CAN DOI VUNG CHAC,THAN CAY CO DANG DEP CANG DAY SUC SONG,MOI GHEP DEP NHU CAY NGUYEN THUY,CAY KHOE,SAI BONG,CANH GHEP BEN BI,CANH DOI DUOI TO TREN NHO DAN LEN NGON....CHUAN BI GOC GHEP: TRUOC HET CAN TIM CHO DUOC CAY CO THAN RE VUA Y BANG CACH TU TRONG HOAC MUA CAY TREN THI TRUONG,SAU DO CAT CANH BON PHAN HUU CO VA ANTONIK VOI B1 CHO PHAT TRIEN DEN KHI CAY SINH TRUONG TOT KHOANG 2_3 DOT CHOI{TOT NHAT LA LUC CANH CO MAU BANH TE PHIA TRONG SAT THAN CO MAU NAU NHAT CON PHIA NGOAI NGON CON MAU XANH LA THOI DIEM THICH NHAT CHO VIEC GHEP MAT NGU.CHUAN BI MAT GHEP:CAY LAY MAT GHEP NEN CAT CANH CUNG THOI DIEM VOI VIEC CAT CANH O GOC GHEP VA BON PHAN GIONG NHU O GOC GHEP DE CANH GHEP VA GOC GHEP PHAT TRIEN DONG DEU.MAT GHEP PHAI LA NHUNG MAT KHOE NHAT CHI NEN CHON O PHIA TREN CUA CAY VA CUNG O VAO GIAI DOAN SINH TRUONG MANH(NEU DE Y KI TA SE THAY CANH CO MAU NAU NHAT VA NGOAI VO CANH MOT LOP BUI PHAN PHIA TRONG CANH CON PHIA NGON CANH VAN CON MAU XANH LA LY TUONG NHAT }NHUNG CUNG CHI CHON MAT GHEP TU NUA NGOAI TRO RA NGON.NHUNG MAT TREN CAO NHAT CUA CANH GIONG LA NHUNG MAT KHOE NHAT NEN GHEP PHIA DUOI CUNG DE SAU NAY CANH DUOI MANH HON SE TRIEN TO VA NHANH TAO SU CAN DOI CHO CAY VA KHONG BI CANH TREN LAN LUOT.CACH GHEP MAT CO THE MO CUA SO TREN GOC CHU BANG NHIEU CACH NHU CHU U,H,I,CHU NHAT,HINH VUONG...NHUNG THONG DUNG NHAT LA CUA SO HINH VUONG VA CHU NHAT TAI VI TRI CACH THAN CHINH HOAC CANH CHINH KHOANG 1-2 CM,TREN CANH GIONG CUNG MO CUA SO CO MAT GHEP VOI KICH THUOC TUONG TU NHU TREN GOC GHEP.NHANH CHONG TACH MAT GHEP DAT VAO CUA SO VUA MO TREN GOC GHEP ROI DUNG DAY NILON QUAN MAT GHEP LAI THEO CHIEU TU DUOI LEN DE TRANH NUOC XAM NHAP LAM HU MAT GHEP.CHE MAT CHO CAY KHOANG 10 NGAY DAU,TUOI GOC VUA DU AM CHO CAY.SAU KHI GHEP DUOC 15 NGAY THAO DAY VA KIEM TRA MAT GHEP NEU MAT GHEP KHONG BI ROI RA LA VIEC GHEP DA THANH CONG.TIEN HANH CAT TUOT PHIA TREN MAT GHEP KHOAN 2 CM DE KICH THICH MAT GHEP MOC CHOI.KHI CHOI PHAT TRIEN KHOANG 10 LA THI TIEN HANH BAM DOT CHI CHUA LAI 4 LA DE KICH CHOI HONG CUA CANH GHEP PHAT TRIEN.TRONG THOI GIAN DAU CANH GHEP CON YEU NEN DUNG DAY NHOM LOAI NHO DE CO DINH VA GIU CANH GHEP KHONG BI GAY LOI DO GIO HAY TUOI NUOC.CO THE KET HOP TAO DANG CHO CANH GHEP TRONG THOI GIAN NAY VI CANH CON NON DE UON NAN.NEU CAC BUOC CHUAN BI VA THAO TAC DUNG NHU TREN TOI XIN CAM DOAN CAC BAN SE TAO RA DUOC MOT CAY MAI GHEP HOAN HAO NHAT CANH GHEP CO SUC SONG CUC TOT,SAI BONG,MOI GHEP LIEN LAC GIONG NHU CAY NGUYEN THUY,CANG VE SAU CAY CANH GHEP CANG PHAT TRIEN CAN DOI HON CANH DUOI TO CANH CANG LEN TREN CANG NHO DAN VA KHONG CO HIEN TUONG BO CANH SAU MOT THOI GIAN NHU NHUNG CACH GHEP KHAC NEU KHONG GHEP DUNG KY THUAT.CHUC CAC BAN THANH CONG.HUNG MINH HONG NGU TEL 0933803533 123.20.236.181
..... Chat, cam, cua, nho, .....
Phản hồi cho mục này, hoặc xem và nói về chủ đề.


Xem ý kiến cùng chủ đề sau: ky thuat ghep mai
Số lần xem / reads: 24107

1. ghep cay mai vang hieu qua nhat [ ngày 05.14.11 8463 ] HUNG MINH HONG NGU MUON CO CAY MAI GHEP HOAN HAO DE LAM KIENG QUI THAT VUA Y MINH THI PHAI TAO RA DUOC CAY MAI CO CHAT LUONG HOAN HAO NHAT VOI YEU CAU:BO RE PHAI DAN TRAI DEU RA CAC PHIA NHIN CAN DOI VUNG CHAC,THAN CAY CO DANG DEP CANG DAY SUC SONG,MOI GHEP DEP NHU CAY NGUYEN THUY,CAY KHOE,SAI BONG,CANH GHEP BEN BI,CANH DOI DUOI TO TREN NHO DAN LEN NGON....CHUAN BI GOC GHEP: TRUOC HET CAN TIM CHO DUOC CAY CO THAN RE VUA Y BANG CACH TU TRONG HOAC MUA CAY TREN THI TRUONG,SAU DO CAT CANH BON ( còn nữa...)

2. ky thuat ghep mai [ ngày 09.17.09 6221 ] muaxuanhenuoc@yahoo.com

ghep mai tao ra nhung giong rat dep trong ngay tet
123.22.6.2

tx.mahinda@gmail.com feed back: Chú hai ơi ! Cháu bị binh đi xa nhà được. Lanh quanh buồn lắm ! Cháu thường săn sóc và chơi với mấy cây trong chậu để ngoài hiên nhà. Chơi với cây mãi cũng chán. Cháu muốn làm việc gì đó để quên bịnh tật. Cháu muốn chú bày cháu cách ghép mai vàng để cho cháu vui vui một chút. Đa tạ chú.

Huyền Phương.
..........
Phản hồi cho mục này, hoặc xem và nói về chủ đề.


3. ki thuat ghep mai [ ngày 01.23.09 3913 ] nguyen_thien1611@yahoo.com

chu oi ! chu co the huong dan ki thuat ghep mai vang giup chau voi,chau rat thich mai nhung ghep nhieu lan ma ket qua thanh cong rat thap a! chau com on chu !!!

..........
Phản hồi cho mục này, hoặc xem và nói về chủ đề.

Xem và nói của quý khách về Kỹ thuật trồng và ghép Mai vàng [Hai Riều]

(Nhấn vào “Xem và nói” để cung cấp thông tin quý khách cần Xem và nói)

Liên quan đến Kỹ thuật trồng và ghép Mai vàng [Hai Riều] related ideas

Những ý kiến mới /commented on site

21/04/14 - bình quân chi phí đô la là gì ? (bình quân chi phí đô la)
21/04/14 - Quán cháo mực Phó Đức Chính, bình dân ở quận 1 (Phó Đức Chính)
21/04/14 - quán cháo mực đường Đinh Tiên Hoàng (Đinh Tiên Hoàng)
21/04/14 - Quán cháo mực đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (Nguyễn Bỉnh Khiêm)
21/04/14 - Quán cháo mực ở phố Tây góc ngã tư Đề Thám - Cô Giang (Đề Thám)
21/04/14 - Quán cháo mực đường Nguyễn Đình Chiểu quận 3 (Nguyễn Đình Chiểu)
21/04/14 - Món cháo mực ở Sài Gòn (cháo mực)
04/18/14 - cần mua bán các loại cá sấu giống và thịt (Làng Cá Sấu Hoa Cà)
18/04/14 - bò bía ở Công Viên Lê Văn Tám - Hai Bà Trưng (Hai Bà Trưng)
18/04/14 - Bà Huyện Thanh Quan, bò bía góc Chùa Xá Lợi (Bà Huyện Thanh Quan)

English by pictures: fed up: upset